Nerczyca

ż II, DCMs. ~cy, blm med. przewlekłe schorzenie nerek,charakteryzujące się obrzękami, występowaniem białkomoczu, obniżoną przemianą materii.

Ostatnie tematy na Forum

Szpitale

Sprzedam Calcort

kupie solupred lub calcor

pilnie potrzebuj

Nowotw

ANKIETA

Czy podoba Ci się nowa wersja strony?

TAK

NIE

Czy wiesz że:

Zarejestrowani Użytkownicy


Pliki do pobrania


Ostatnie zmiany na stronie

V Og?lnopolski Zjazd Stowarzyszenia Uronef-Nasze2011-02-28 22:05:56

Stowarzyszenie Uronef-Nasze Dzieci dzia?aj?ce na rzecz dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi zaprasza na V Og?lnopolski Zjazd. Informacje o dzia?alno?ci Stowarzyszenia dost?pne s? na stronie WWW.uronef.pl Je?eli twoje dziecko ma problem urologiczny czy nefrologiczny, jeste? zainteresowany tematyk? lub po prostu chcesz do nas do??czy?, zapraszamy w dniach 13-15 maja 2011r. na V Zjazd Stowarzyszenia Uronef- Nasze Dzieci. Zjazd ma s?u?y? poznaniu si? rodzic?w, opiekun?w, przyjaci?? dzieci. Organizatorzy maj? nadziej?, i? zaowocuje on trwa?ymi kontaktami i wsp?lnym wspieraniem si? w dalszej walce z chorobami. Obok spotka? rodzic?w i atrakcyjnych zabaw program Zjazdu obejmie rozmowy oraz wyk?ady ze specjalistami. Szczeg??owy plan, nad kt?rym stale pracujemy, podamy wkr?tce. Zakwaterowanie: Hotel Magnat Jacent?w 117 / ko?o Ostrowca ?wi?tokrzyskiego http://www.hotelmagnat.pl/ Hotel swoim go?ciom oferuje noclegi w pokojach 1-, 2-, 3-,4-osobowych w pa?acu po?o?onym w?r?d zabytkowego parku. Wszystkie pokoje wyposa?one s? w ?azienki, TV , dost?p do Internetu. Cena osobodnia: Osoby doros?e - nocleg+ ?niadanie+ obiadokolacja 80 z?., * pok?j jednoosobowy do ceny osobodnia +30 z? Dzieci - nocleg+ ?niadanie+ obiadokolacja 75z?. Dzieci do lat 3- bez ?wiadcze?, bezp?atnie Je?li chcesz zg?osi? swoje uczestnictwo i zarezerwowa? miejsce wype?nij jak najszybciej formularz i wy?lij. Ilo?? miejsc ograniczona. Czekamy na Ciebie i twoj? rodzin?! Do zobaczenia!


II Og?lnopolski Zjazd Chorych na Nerczyc2009-04-21 22:33:36

Szanowni Pa?stwo,
Po raz kolejny Fundacja Weso?e K??buszki pragnie zorganizowa? Og?lnopolski Zjazd Chorych na Nerczyc?.

Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom uczestnik?w ubieg?orocznego Zjazdu, w tym roku spotkamy si? w okresie wakacyjnym.

Termin spotkania 29-30.08.2009 lub 05-06.09.2009 (decydowa? b?dzie liczba zg?osze? na konkretny termin)

Zapisy przyjmujemy do 27 maja 2009.

Formularz dost?pny jest pod adresem: II Og?lnopolski Zjazd Chorych na Nerczyc?


?wiatowy dzie? nerek2008-03-06 21:53:51

Obchody ?wiatowego Dnia Nerek przypadaj? tego roku na 13 marca. W Polsce ten dzie? obchodzony jest po raz trzeci.

G??wnym koordynatorem obchod?w ?wiatowego Dnia Nerek jest Stowarzyszenie Nefrologia Polska, kt?re zosta?o utworzone na wz?r dzia?aj?cej w USA Narodowej Fundacji Nefrologicznej i jest cz?onkiem IFKF. Do organizacji r??norodnych imprez i realizacji przedsi?wzi?? przyczyniaj? si? organizacje zrzeszaj?ce pacjent?w: Stowarzyszenie Uronef-Nasze Dzieci oraz Og?lnopolskie Stowarzyszenie Os?b Dializowanych. Z przyjemno?ci? informuj?, i? logo naszej Fundacji r?wnie? zosta?o umieszczone na oficjalnym plakacie obchod?w ?wiatowego Dnia Nerek 2008, a informacja o naszym zjazdzie zosta?a wpisana do kalendarium obchod?w.


Strona Fundacji Weso?e K??buszki rozpoczyna swoj? dzia?alno?2007-01-08 23:10:33

W imieniu Zarz?du, Komitetu Internaut?w oraz Rady Programowej serdecznie zapraszamy na stron? Fundacji Weso?e K??buszki, kt?ra z dniem 8 stycznia 2007 rozpoczyna swoj? dzia?alno?? informacyjn?.
Zachecamy do odwiedzin naszej strony zar?wno osoby potrzebuj?ce wsparcia jak i wszystkich ludzi dobrej woli ktorym nieobcy jest problem Zespo?u Nerczycowego. Mamy nadziej?, ?e wsp?lnie z Wami dokonamy wielu pi?knych rzeczy i b?dziemy dla Siebie wsparciem na trudnej drodze ?ycia z chorob?.

www.fwk.org.pl


Prace Konkursowe - rozpoczynamy ocenianie2006-10-02 21:38:09

Pod adresem Prace konkursowe mo?na obejrze? prace nades?ane na Konkurs Plastyczny.

G?osowanie trwa? b?dzie od chwili obecnej do dnia 09.10.2006 r do godz. 23:59 i jest dost?pne dla zarejstrowanych u?ytkownik?w forum dyskusyjnego.

Dzi?kuj? w imieniu naszej strony wszystkim ma?ym artystom za przepi?kne prace


Serwis o Zespole Nerczycowym ma charakter jedynie informacyjny. Wszelkie decyzje odnośnie leczenia muszą być podejmowane w porozumieniu z lekarzem i za jego zgodą. Strona jest prowadzona przez osobę fizyczną wyłącznie w celach osobistych.
Wykonanie: Mariusz Brodda © 2005
Projektowanie ogrodów Bydgoszcz | Pracownia projektowa Tomasz Skórcz